l    身體健康 神正常主動要求手術而又無禁忌癥的單眼皮;

     

      l    單眼皮伴臃腫的上瞼(俗稱水泡眼);

     

      l    單眼皮伴內眥贅皮;

     

      l    輕度上瞼內翻倒睫;

     

      l    輕度上瞼下垂(結合提上瞼肌縮短術);

     

      l    上瞼皮膚松弛下垂影響視野多見于老年人;

     

      l    雙眼 單 雙單瞼側可以手術或兩眼皺襞寬窄不 瞼裂大小不 ;

     

      l    睜眼時重瞼不明顯的內雙隱雙

     

      l    施行重瞼成形術的年齡因為眼瞼在幼年變化多端時單時雙所以 般手術年齡不宜過早待青春期前后再開始考慮接受手術